Foros

Inicio Foros

  • Foro
  • Debates
  • Publicaciones
  • Último mensaje
  • MODERADOR

   Les funcions del moderador consisteixen a controlar i filtrar les contribucions fetes pels membres en un fòrum de discussió. L'objectiu de la moderació no és la censura, sinó el de millorar la qualitat del debat entre els seus membres, eliminant les contribucions considerades com a nocives a la comunitat.

  • 1
  • 1
  • hace 7 meses, 3 semanas

  • ALUMNES
   L’alumne té aqui un espai comú amb els seus companys on es poden trobar per a compartir, opinar, proposar, conèixer, compartir inquietuds…
  • 1
  • 1
  • hace 7 meses, 3 semanas

    root

  • ACCÈS AL COS
   Tot el que necessites saber per inscriure't a l'oposició.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • PRIMERA PROVA
   Prova de coneixaments, aptitudinal i de personalitat.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • SEGONA PROVA
   Consistirà en la realització dels següents exercicis físics: flexió de braços, tracció, circuit d'agilitat i resisitència (Course Navette).
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • TERCERA PROVA
   Prova de Català o aportar nivell B o equivalent i fer la revisió mèdica.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • QUARTA PROVA
   Consistirà en la realització de 2 subproves: la prova psicotècnica i l'entrevista personal.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • ISPC
   Curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • PRÀCTIQUES
   Pràctiques de caràcter selectiu i obligatori que es realitzaran prestant servei efectiu en un lloc de treball determinat.
  • 0
  • 0
  • Sin debates

  • ALTRES
   Aquí podem crear nous fils de discussió que estiguin fora dels temes tractats.
  • 0
  • 0
  • Sin debates